Nokon skulearbeider frå 2014 - 2017.

NRK RSS Feed

 

NRK RSS
Klikk på bildet for løysing.

Visning for NRK RSS Feed; Viten, Sport og Kultur.

Fokus: jQuery Ajax metode, XML og Bootstrap. Linkane til NRK RSS hentast inn frå XML og gjennom proxy.php

Emne: Webutvikling 3

Kode på GitHub

Kjøttkutt

Visuell profil av kjottkutt.no

Fokus: Design, identitet og formidling.

Emne: Designlab

Sjå meir

FINN Opplevelser

Skuleoppgåve: Lag ein ny tjeneste for FINN.no

Fokus: Konseptutvikling, prototype, interaksjonsdesign, brukertesting og analyse.

Emne: Interaksjonsdesign 3

Sjå meir

"Haust på Stranda"

 

Haust på Stranda
Klikk på bildet for løysing.

Ein type blogg/galleri -løysning for tablet og smarttelefon.

Fokus: Grid system og Media queries/responsivt design. Undersidene er meir prega av å få med flest mulige animasjoner/effekter.

Emne: Webutvikling 1

Kode på GitHub

For fleire oppgåver og prosjekter:

GitHub