Kjøttkutt

Ta vare på framtida

 

Identitet og formidling.

Emnet: Designlab

 

Det store kjøttforbruket vi har i vesten er eit av dei største problema for helse og miljø. Dessverre har dette fått for lite oppmerksomhet og mange er ikkje klar over problemets omfang.

 

Oppgåva var å lage ein visuell profil for kjottkutt.no. Profilen skulle formidle viktig kunnskap om dagens kjøttkonsum og konsekvensen for helse, miljø, ressursbruk og dyrevelferd. Målet var å vekke folks interesse for å engasjere seg i kjøttkutt, tilføre kunnskap og forslag til alternativ mat utan kjøtt.

 

Logo

Bussplakatar

Faktaopplysningar med ulike vinklingar på klima, helse og dyr.

Bussplakat. Fis og rap fra dyr
Bussplakat. Mindre kjøtt
Bussplakat. Kjøttkutt er bra.

Buttons

Ulike variantar med logoen.

Button #1
Button #2 Illustrasjon
Button #3 Tittel

T-skjorter og sykkelskilt

T-skjorte #1
T-skjorte #2
Sykkelskilt

 

kjottkutt.no

I oppgåva skulle vi levere skisser til heimesida.

kjottkutt.no - Startside