Finn Opplevelser

 

Vi fekk i skuleoppgåve å lage ein ny tjeneste for FINN.no. Oppgåva var eit samarbeidsprosjekt med 3 medstudentar.

NB: Oppgåva var gitt av vår førelesar i emnet Interaksjonsdesign 3 ved Westerdals Oslo ACT og var ikkje eit samarbeid med FINN.no.

 

Emne: Interaksjonsdesign 3

 

Mange brukar FINN.no til å bestille seg reiser og flybilletter. For å kunne finne andre billettar til kulturelle arrangement ein ønsker å oppleve i ferien må ein som oftast bruke andre tjenester. Kunnskapen om desse tjenestene er ikkje alltid lett tilgjengeleg og ein reiser ofte på ferie med både ein mobil-app, reisebok og brukar Google flittig for å finne fram. For å kunne gjere planleggingsfasen til ein ferie lettare ønska vi å lage ein tilleggstjeneste til FINN.no som kan gi forslag til kulturelle arrangement, stadar å ete og andre opplevingar der ein er eller skal reise til.

 

Målet med Opplevelser er å gi brukerane av FINN.no ein tjeneste som hjelper med å finne passande opplevingar i kategoriane Kino, Teater, Konsertar og Fornøyelsesparkar. Tjenesten skal gi brukerane muligheten til å søke i mange databaser av ulike typer for å finne alle tilgjengelige billettar.

 

Vi starta med ein konseptmodell, laga ein klikkbar prototype, brukertesta denne og fekk gjennom dette grunnlag for den endelige prototypen. Vi gjekk ut i frå Mobile first prinsippet og laga ein mobil-app, slik kunne vi fokusere på det viktigaste først. Hovudfunnet frå brukertestane var at Opplevelser var enkel og oversiktlig - men noen manglar måtte tas hensyn til i utviklingen av tjenesten.

 

FINN Opplevelser
(Klikk på bildet for den ferdige prototypen)

Endelige prototype

i HTLM5/CSS3 og noko JavaScript/jQuery

 

Oppgåva har fokus på Interaksjonsdesign. Vi ønska å lage en prototype med kode, noe vi gjorde på få dagar. Koden delte vi på GitHub. Det blei ikkje lagt stort fokus på kodetruktur denne gangen.

Opplevelser
Opplevelser - Konserter
Opplevelser - Kent billetter
Opplevelser - Nær deg